Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

เครื่องปรับอากาศ ฮิตาชิ รับประกันกี่ปี
แอร์รุ่นอินเวอร์เตอร์จึงประหยัดไฟกว่าแอร์รุ่นธรรมดา
ค่า SEER คืออะไร
ไม่แน่ใจว่าเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโครงการบ้านจัดสรร เป็นรุ่นราคาประหยัดและคุณภาพไม่สูงมากจริงหรือเปล่าคะ
ค่า EER คืออะไร
ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศบ่อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม
ระบบอินเวอร์เตอร์ของฮิตาชิ มีจุดเด่นอย่างไร