Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesVietnam

Tủ lạnh

Bảo quản Chân không Nguyên bản

Đột phá công nghệ Nhật Bản cho cuộc sống

Thiết kế cấu trúc kín khí và bơm chân không được cấp bằng sáng chế của Hitachi duy trì áp suất khí ở 0.8 atmospheric và giúp tránh không khí lạnh thổi trực tiếp.

Thực phẩm tươi ngon cho người đầu bếp tuyệt vời nhất!

Tạm biệt Oxy hóa và Mất nước

Chào đón những món ăn Tươi ngon! Lành mạnh! Nấu ăn nhanh chóng không cần rã đông.

Dung tích:

Số cửa:

Lấy nước & đá bên ngoài:

Dòng sản phẩm

Made in Japan , Tủ lạnh 6 cửa

Tủ lạnh Side by Side , Tủ lạnh 2 cửa & 3 cửa

Tủ lạnh French Bottome Freezer ,
Tủ lạnh 3 cửa & 4 cửa Ngăn Đông Dưới

Ngăn Đông Dưới Tủ lạnh 2 cửa

Big French , Tủ lạnh 4 cửa , Ngăn Đông Trên

Big 2 , Tủ lạnh 2 cửa , Ngăn Đông Trên

Stylish Line , Tủ lạnh 2 cửa , Ngăn Đông Trên

Solfege , Tủ lạnh 3 cửa , Ngăn Đông Dưới