Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesVietnam

Tủ lạnh

Bảo quản Chân không Nguyên bản

Đột phá công nghệ Nhật Bản cho cuộc sống

Thiết kế cấu trúc kín khí và bơm chân không được cấp bằng sáng chế của Hitachi duy trì áp suất khí ở 0.8 atmospheric và giúp tránh không khí lạnh thổi trực tiếp.

Thực phẩm tươi ngon cho người đầu bếp tuyệt vời nhất!

Tạm biệt Oxy hóa và Mất nước

Chào đón những món ăn Tươi ngon! Lành mạnh! Nấu ăn nhanh chóng không cần rã đông.

Dung tích:

Số cửa:

Lấy nước & đá bên ngoài:

Dòng sản phẩm

Made In Japan

Side By Side

French Bottom Freezer

2 Door Bottom Freezer

Stylish Bottom Freezer

Big French

Big 2

Stylish Line

Solfege