Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesVietnam

Hiện tại có nhiều thông tin, quảng cáo qua mạng thông tin đại chúng từ các trạm bảo hành KHÔNG ỦY QUYỀN, sử dụng không phép logo Hitachi và các chi tiết nhãn hiệu liên quan.

Xin vui lòng liên hệ đến nhà phân phối chính thức và trung tâm bảo hành:

-Tủ lạnh, máy giặt, máy điểu hòa không khí, máy lọc không khí, máy hút bụi, nồi cơm điện:

http://daiphuloc.com.vn/ Tư vấn: 1900 9696 61 Bảo hành: 1900 5454 90