Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีซิลเวอร์ ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ
เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีซิลเวอร์ ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ
เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีซิลเวอร์ ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ
เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีซิลเวอร์ ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ
เครื่องซักผ้า ฮิตาชิ ฝาบน สีซิลเวอร์ ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ

เครื่องซักผ้า

Pick UP

เริ่มต้นวันใหม่
เริ่มต้นสิ่งที่ดี

ถังซักสะอาดถูกหลักอนามัย
สำหรับเสื้อผ้าที่คุณห่วงใย

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ
ได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษ
สามารถขจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง 99%

*ทดสอบโดยศูนย์วิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคิตะซาโตะ
ประเทศญี่ปุ่น

ระบบทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติ

เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า

สายน้ำไหลลงมาทำความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอก
ของถังซักสเตนเลส ในขณะที่ถังซักหมุนด้วยความเร็วสูง
สายน้ำก็จะซอกซอนไปยังส่วนต่างๆทำให้สิ่งสกปรกที่เกาะอยู่หลุดออกไป
ทำให้ถังซักของคุณสะอาดอยู่เสมอ

รุ่นของสินค้า

Top Loading - Dual Jet, Built in Heater

Top Loading - Dual Jet

Top Loading - Dynamic-Stream Wash

Top Loading - Beat Wave Wash

Top Loading

Front Loading - 510 Powered Inverter

Front Loading - Washing & Drying

Front Loading

Twin Tub