Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

R-ZXC740KT New

Made in Japan - IoT Connected
ตู้เย็น มัลติดอร์
25.6 คิว 723.9 ลิตร

Colour


  • Crystal Mirror

ต้นฉบับการถนอมอาหารด้วยระบบสุญญากาศ

เทคโนโลยีที่คิดค้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากประเทศญี่ปุ่น

เอกสิทธิ์เฉพาะจากฮิตาชิที่ออกแบบช่องแช่ให้มีโครงสร้างที่ผนึกแบบสุญญากาศภายใต้ความดันบรรยากาศ 0.8 atm โดยที่อาหารจะไม่ปะทะลมเย็นโดยตรง

ยิ่งอาหารสด ยิ่งให้รสชาติที่ยอดเยี่ยม

บอกลากระบวนการออกซิเดชัน และการสูญเสียน้ำของอาหารที่คุณแช่

พร้อมทักทายสุขภาพดีๆ! ความสด! และการปรุงอาหารแบบรวดเร็วทันใจโดยไม่ต้องเสียเวลาละลายน้ำแข็ง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ตู้เย็นของเราผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

และอัดแน่นไปด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งมอบตู้เย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดซึ่งเป็นเอกสิทธิ์จากฮิตาชิเท่านั้น
ตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst ซึ่งพบได้ทั้งในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศและช่องแช่ผัก Aero-care Vege จะช่วยรักษาความสดให้กับอาหารที่แช่ไว้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่น่าชื่นชมอื่นๆ เช่น แผงฉนวนสุญญากาศ และเทคโนโลยีหมุนเวียนลมเย็นจากช่องแช่แข็ง* เมื่อทำงานผสานกัน จะเพิ่มประสิทธิผลในการประหยัดพลังงานที่ดียิ่งขึ้น ตู้เย็นผลิตในประเทศญี่ปุ่นของฮิตาชินี้ ยังมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม
และเหมาะสำหรับบ้านแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมแห่งอัจฉริยภาพ
ใช้ชีวิตดีๆ ได้ง่ายๆ ด้วยฮิตาชิ

* ระบบ Moisture Cooling สำหรับรุ่น R-KWC/KW570K, R-HW610J and R-HW530J.

ผนึกด้วยสุญญากาศเพื่อคงความสด

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศพร้อมตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst และ Ruthenium

เคล็ดลับของความสดที่ยาวนานยิ่งขึ้น คือ การลดปริมาณออกซิเจนให้ต่ำลง เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบสุญญากาศเอกสิทธิ์จากฮิตาชิ จะดูดอากาศออกเพื่อรักษาระดับความดันบรรยากาศไว้ที่ประมาณ 0.8 atm และด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst จะทำให้เนื้อ ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม คงความสดและคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมสำหรับการประกอบอาหารเสมอ.

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

ดีต่อสุขภาพ สภาวะสุญญากาศจะยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณ DHA ในปลาแมคเคอเรล หลังจากแช่ไว้ 7 วัน*1

ค่าเริ่มต้น
0.45g/100g

100%

ช่องแช่เย็น

57%

ช่องแช่อาหารระบบ
สุญญากาศ

71%

**1 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบคือ รุ่น R-WX74K (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX740K) ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือความสดของอาหารที่แช่ และไม่สามารถยืดวันหมดอายุของอาหารได้

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

ดีต่อสุขภาพ สภาวะสุญญากาศจะยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณวิตามินซีในมะม่วง
หลังจากแช่ไว้ 7 วัน*1

ค่าเริ่มต้น
49.9mg/100g

100%

ช่องแช่เย็น

71%

ช่องแช่อาหารระบบ
สุญญากาศ

84%

ปริมาณวิตามินซีในกีวี
หลังจากแช่ไว้ 7 วัน*1

ค่าเริ่มต้น
97.3mg/100g

100%

ช่องแช่เย็น

90%

ช่องแช่อาหารระบบ
สุญญากาศ

95%

**1 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบคือ รุ่น R-WX74K (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX740K) ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือความสดของอาหารที่แช่ และไม่สามารถยืดวันหมดอายุของอาหารได้

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

คงคุณค่าสารอาหาร

ดีต่อสุขภาพ สภาวะสุญญากาศจะยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงช่วยให้สารอาหารคงอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ปริมาณวิตามินซีในกีวี หลังจากแช่ไว้ 7 วัน*1

ค่าเริ่มต้น
97.3mg/100g

100%

ช่องแช่เย็น

90%

ช่องแช่อาหารระบบ
สุญญากาศ

95%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

รักษาความสดใหม่

สุดยอดแห่งเทคโนโลยีการถนอมความสดจากฮิตาชิ เพื่อรักษาความสดของปลาดิบ (Sashimi)

ค่า K-Value ของเนื้อปลาทูน่า หลังจากแช่ไว้ 3 วัน*2

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ : 17.9%
ค่าเริ่มต้น : 12.0%

ค่า K-Value ของเนื้ออกไก่ หลังจากแช่ไว้ 7 วัน*2

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ : 45.3%
ค่าเริ่มต้น : 38.1%

**2 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบคือ รุ่น R-WX74K (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX740K) ค่า K-Value คือดรรชนีวัดค่าความสดของอาหาร โดยค่ายิ่งน้อยหมายถึงอาหารยิ่งมีความสดมาก ค่า K-Value ที่สูงกว่า 20% ไม่เหมาะสำหรับการนำมารับประทานแบบดิบ และค่า K-Value ที่สูงกว่า 60% ไม่เหมาะสำหรับการนำมาบริโภค ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือความสดของอาหารที่แช่ และไม่สามารถยืดวันหมดอายุของอาหารตามได้

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

รักษาความสดใหม่

สุดยอดแห่งเทคโนโลยีการถนอมความสดจากฮิตาชิ เพื่อรักษาความสดของปลาดิบ (Sashimi)

ค่า K-Value ของเนื้ออกไก่ หลังจากแช่ไว้ 7 วัน*2

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ : 45.3% ค่าเริ่มต้น : 38.1%

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

การรักษารสชาติของอาหาร

รักษารสชาติและผิวสัมผัสดั้งเดิมของอาหารไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยลดการสูญเสียของเหลวให้น้อยที่สุดในขณะคงความสดของอาหารโดยไม่แช่แข็ง พร้อมกักเก็บความชุ่มชื้นให้อาหารโดยไม่จำเป็นต้องแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก

เนื้อปลาทูน่า หลังจากแช่ไว้ 3 วัน*1

ปริมาณของเหลวที่สูญเสียไป
2.82g / 100g

ช่องแช่แข็ง
(ปล่อยให้ละลายตามธรรมชาติ)

ปริมาณของเหลวที่สูญเสียไป
0.47g / 100g

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ชีส หลังจากแช่ไว้ 3 วัน*1

ช่องแช่เย็น

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

**1 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบคือ รุ่น R-WX74K (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX740K) ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือความสดของอาหารที่แช่ และไม่สามารถยืดวันหมดอายุของอาหารได้

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

การรักษารสชาติของอาหาร

รักษารสชาติและผิวสัมผัสดั้งเดิมของอาหารไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยลดการสูญเสียของเหลวให้น้อยที่สุดในขณะคงความสดของอาหารโดยไม่แช่แข็ง พร้อมกักเก็บความชุ่มชื้นให้อาหารโดยไม่จำเป็นต้องแรปพลาสติกให้ยุ่งยาก

ชีส หลังจากแช่ไว้ 3 วัน*1

ช่องแช่เย็น

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

หมักอาหารได้เร็วทันใจ

หมักอาหารได้เร็วทันใจ เพราะช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศจะดูดอากาศออกจากอาหารที่แช่ไว้ ทำให้เครื่องปรุงรสต่างๆ ถูกดูดซึมเข้าสู่อาหารได้เร็วขึ้น*3 ดังนั้น จึงใช้เวลาสำหรับการหมักและปรุงอาหารน้อยกว่า และมีเวลาสำหรับการรับประทานอาหารได้มากขึ้น

การหมักอาหารในเครื่องปรุงรสต่างๆ

การคืนน้ำให้กับอาหาร

**3 ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ทดสอบคือ รุ่น R-G6700D (มีความดันบรรยากาศเทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX740K) อัตราการดูดซึมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องปรุงรสที่ใช้

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

เทคโนโลยีล้ำสมัย รักษาความดันบรรยากาศไว้ที่ 0.8 atm*

สุดยอดนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากฮิตาชิ : ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ โดยปั๊มสุญญากาศจะทำการดูดอากาศและลดปริมาณออกซิเจนให้ความดันบรรยากาศคงไว้ที่ประมาณ 0.8 atm ตลอดการใช้งาน

* สุญญากาศ หมายถึง พื้นที่ที่มีความดันบรรยากาศต่ำกว่าภายนอก ความดันบรรยากาศภายในช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศมีค่าอยู่ที่ประมาณ 0.8 atm ซึ่งต่ำกว่าค่าความดันบรรยากาศภายนอก ดังนั้น ฮิตาชิจึงเรียกสภาวะดังกล่าวว่า สุญญากาศ

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ปรับอุณหภูมิได้ 2 รูปแบบ

คุณสามารถแช่เย็นอาหารของคุณ โดยไม่ต้องแช่แข็ง เพียงเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บอาหารแต่ละประเภท และยังช่วยรักษารสชาติอาหารและผิวสัมผัสไม่ให้เน่าเสีย

โหมด Vacuum Sub Zero
อุณหภูมิประมาณ -1°C
โหมด Vacuum Chilled
อุณหภูมิประมาณ +1°C

ช่องแช่อาหารระบบสุญญากาศ

ความเย็นที่ประมาณ 2 องศาเซลเซียสช่วยรักษา
ความสดของอาหารได้

เซ็นเซอร์อัจฉริยะควบคุมความเย็น (Sensor Cooling)

ชั้นเก็บของด้านล่าง 2 ชั้นจะคงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 2 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิของช่องแช่เย็นทั่วไป ดังนั้น จึงสามารถรักษาความสดของอาหารที่แช่ไว้ได้เป็นอย่างดี เซ็นเซอร์จะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และปรับการทำความเย็นเพื่อรักษาระดับบความเย็นที่ 2 องศาเซลเซียส ในช่องแช่ด้านขวาล่าง*

* ทดสอบโดยฮิตาชิ ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและจำนวนอาหารที่แช่

ด้วยประสิทธิภาพของ Platinum Catalyst
ที่ช่วยรักษาความสดของผักและผลไม้

ช่องแช่ผัก Aero-care พร้อมตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst

ช่องแช่ผักที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษไม่เหมือนใคร เพื่อคงความสดและคุณค่าสารอาหารของผักและผลไม้ ด้วยการใช้กลไกการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst นอกจากนี้ ช่องแช่ผักยังได้รับการพัฒนาเพื่อให้ควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่องแช่ผัก Aero-care

คงความสดและสารอาหารของผักและผลไม้

ภายใต้กลไกการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst ผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมากๆ ด้วยการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพิ่มขึ้น เพื่อควบคุมการคายน้ำของผัก และจำกัดการสูญเสียสารอาหารไปกับสภาพแวดล้อม จึงช่วยรักษาความสดของอาหารไว้ได้

การกักเก็บความชื้นในผักโขม หลังจากแช่ไว้ 7 วัน*

ประมาณ 81.1%

ช่องแช่ผักเก็บความชื้น
แบบไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst

ประมาณ 97.5%

ช่องแช่ผัก Aero-care ที่
มีตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst

* ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบสำหรับช่องแช่ผัก Aero-care คือรุ่น R-WX74K (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX740K) และสำหรับช่องแช่ผักเก็บความชื้น คือ รุ่น R-G6700D. ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนอาหารที่แช่

ช่องแช่ผัก Aero-care

คงความสดและสารอาหารของผักและผลไม้

ภายใต้กลไกการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยา Platinum Catalyst ผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่งมากๆ ด้วยการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเพิ่มขึ้น เพื่อควบคุมการคายน้ำของผลไม้และจำกัดการสูญเสียสารอาหารไปกับสภาพแวดล้อม จึงช่วยรักษาความสดของอาหารไว้ได้

การกักเก็บวิตามินซีในส้ม หลังจากแช่ไว้ 7 วัน*

ค่าเริ่มต้น
78.2mg/100g

100%

ช่องแช่ผักเก็บ
ความชุ่มชื้น

84%

ช่องแช่ผัก
Aero-care

92%

ค่าเริ่มต้น 78.2mg/100g

100%

ช่องแช่ผักเก็บความชุ่มชื้น

84%

ช่องแช่ผัก Aero-care

92%

* ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้ทดสอบช่องแช่ผัก Aero-care Vege คือรุ่น R-WX74K (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX740K) และสำหรับช่องแช่ผักเก็บความชุ่มชื้น คือ รุ่น R-G6700D. ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนอาหารที่แช่

ช่องแช่ผัก Aero-care

เก็บรักษาสิ่งดีๆ จากธรรมชาติทั้งหมดไว้ในอาหารของคุณ

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

เทคโนโลยี Delicious Freezing จะช่วยรักษาสัมผัส รสชาติ และสารอาหารดั้งเดิมของทั้งอาหารสด และอาหารที่ปรุงสำเร็จ โดยการทำให้อาหารถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วบนถาดอะลูมิเนียมขนาดใหญ่

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

กักเก็บรสชาติของเนื้อสัตว์และปลาอย่างดีเยี่ยม

เมื่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตรวจจับความร้อนของอาหารได้ เซ็นเซอร์จะสั่งการให้เครื่องทำความเย็นเพื่อทำให้อาหารถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็ว จึงช่วยกักเก็บรสชาติที่ดีของเนื้อสัตว์และปลาไว้ได้

เนื้อแกะ หลังจากแช่ไว้ 10 วัน*

ปริมาณของเหลวที่สูญเสียไป
0.56g / 100g

การแช่แข็งทั่วไป
(ปล่อยให้ละลายตามธรรมชาติเป็นเวลา 4 ชม.)

ปริมาณของเหลวที่สูญเสียไป
0.26g / 100g

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน
(ปล่อยให้ละลายตามธรรมชาติเป็นเวลา 4 ชม.)

* ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้สำหรับทดสอบเทคโนโลยี Delicious Freezing คือรุ่น R-XG6700G (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX670K) และรุ่นที่ใช้ทดสอบการแช่แข็งทั่วไปคือรุ่น R-X6700F. ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขต่างๆ

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

ป้องกันการสูญเสียสารอาหารในผัก

เมื่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตรวจจับความร้อนของอาหารได้ เซ็นเซอร์จะสั่งการให้เครื่องทำความเย็นเพื่อทำให้อาหารถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยรักษาวิตามินซีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณวิตามินซีของบ
รอกโคลี*

(mg/100g)

บรอกโคลีดิบ
ค่าเริ่มต้น

149.8mg

การแช่แข็งทั่วไป

94.7mg

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

115.0mg

(mg/100g)

บรอกโคลีดิบ ค่าเริ่มต้น

149.8mg

การแช่แข็งทั่วไป

94.7mg

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

115.0mg

* ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้สำหรับทดสอบเทคโนโลยี Delicious Freezing คือรุ่น R-XG6700G (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX670K) และรุ่นที่ใช้ทดสอบการแช่แข็งทั่วไปคือรุ่น R-X6700F. ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขต่างๆ

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

รักษารสชาติดั้งเดิมของข้าว

เมื่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตรวจจับความร้อนของอาหารได้ เซ็นเซอร์จะสั่งการให้เครื่องทำความเย็นเพื่อทำให้อาหารถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยรักษาคุณภาพขออาหาร

ระดับความนุ่ม
ของเมล็ด ข้าว*

ระดับความนุ่ม (%)

ข้าวที่หุงสุกใหม่

100%

การแช่แข็งทั่วไป

93.3%

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

94.7%

ระดับความนุ่ม (%)

ข้าวที่หุงสุกใหม่

100%

การแช่แข็งทั่วไป

93.3%

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

94.7%

* ทดสอบโดยฮิตาชิ รุ่นที่ใช้สำหรับทดสอบเทคโนโลยี Delicious Freezing คือรุ่น R-XG6700G (เทียบเท่ากับรุ่น R-ZXC/ZX670K) และรุ่นที่ใช้ทดสอบการแช่แข็งทั่วไปคือรุ่น R-X6700F. ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขต่างๆ

เทคโนโลยี Delicious Freezing แช่แข็งแบบเร่งด่วน

เทคโนโลยีแห่งการประหยัด
พลังงานที่ล้ำสมัย

VIP - แผงฉนวนสุญญากาศ

VIP คือแผงฉนวนสุญญากาศที่มีขนาดบาง มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่ายูรีเทนซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในตู้เย็นทั่วไป VIP จะช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในตู้เย็น และในขณะเดียวกัน ยังช่วยป้องกันไม่ให้ลมเย็นภายในตู้เย็นเล็ดลอดออกไปภายนอก

ประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยีหมุนเวียนความเย็น Frost Recycle Cooling

ด้วยเทคโนโลยีหมุนเวียนความเย็น Frost Recycle Cooling ลมเย็นจากน้ำแข็งที่เกาะบนแผงทำความเย็น และจะถูกกระจายไปยังช่องแช่ต่างๆ เพื่อทำความเย็น แม้ในขณะที่คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน จึงช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก

Moisture, Cooling Fan, Frost, Evaporator, Compressor

รังสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แบบ

ระบบเปิดประตูอัตโนมัติ เอกสิทธิ์เฉพาะจากฮิตาชิ

ระบบเปิดประตูอัตโนมัติให้ประสบการณ์การเปิดประตูง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถึงแม้ว่าช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งจะมีอาหารใส่อยู่เต็ม ประตูก็ยังคงสามารถถูกเปิดได้อย่างอัตโนมัติเพียงแค่สัมผัส

  • สัมผัสเพียงครั้งเดียวเพื่อเปิดประตูฝั่งเดียวโดยอัตโนมัติ

  • สไลด์เพื่อเปิดประตูทั้ง 2 ฝั่งโดยอัตโนมัติ

  • ปุ่มเปิดช่องแช่อัตโนมัติ

ออกแบบสำหรับการจัดเก็บอาหารที่หลากหลาย

ชั้นและช่องต่างๆสามารถ
ปรับความสูงได้ตามความต้องการ

ความสูงของชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย 2 ชั้นบน และช่องแช่ด้านข้างประตูสามารถปรับระดับได้ เพื่อความเหมาะสมกับขนาดของอาหารที่จะแช่และความต้องการของคุณ

IoT Connected

คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของตู้เย็นทุกเวลาที่ต้องการ เพียงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของคุณ

IoT Connected

การตั้งค่า ผ่านแอปพลิเคชัน

ดูหรือเปลี่ยนโหมดการทำงานต่างๆ ของตู้เย็น*

* จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต และ Wireless LAN router โดย Wireless LAN router ที่ใช้ต้องสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA (ซึ่งทั้ง 2 แบบต้องใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ TKIP หรือ AES) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz เท่านั้น) แอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าบริการจากผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายของเจ้าของโทรศัพท์ กรุณาใช้งานแอปพลิเคชันหลังยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันแล้ว เนื้อหาของบริการ การออกแบบหน้าจอ ฟังก์ชัน ฯลฯ ของแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจยุติการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

IoT Connected

การตั้งค่า ผ่านแอปพลิเคชัน

ดูหรือเปลี่ยนโหมดการทำงานต่างๆ ของตู้เย็น*

* จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต และ Wireless LAN router โดย Wireless LAN router ที่ใช้ต้องสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA (ซึ่งทั้ง 2 แบบต้องใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ TKIP หรือ AES) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz เท่านั้น) แอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าบริการจากผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายของเจ้าของโทรศัพท์ กรุณาใช้งานแอปพลิเคชันหลังยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันแล้ว เนื้อหาของบริการ การออกแบบหน้าจอ ฟังก์ชัน ฯลฯ ของแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจยุติการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

IoT Connected

การบริหารจัดการอาหาร

จัดระเบียบอาหารของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเรียงตามวันที่ซื้อหรือวันหมดอายุ*

* จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต และ Wireless LAN router โดย Wireless LAN router ที่ใช้ต้องสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA (ซึ่งทั้ง 2 แบบต้องใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ TKIP หรือ AES) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz เท่านั้น) แอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าบริการจากผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายของเจ้าของโทรศัพท์ กรุณาใช้งานแอปพลิเคชันหลังยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันแล้ว เนื้อหาของบริการ การออกแบบหน้าจอ ฟังก์ชัน ฯลฯ ของแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจยุติการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

IoT Connected

การให้ความช่วยเหลือ

ติดต่อได้ง่าย เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกที่ทุกเวลา.*

* จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต และ Wireless LAN router โดย Wireless LAN router ที่ใช้ต้องสามารถตั้งค่าการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA (ซึ่งทั้ง 2 แบบต้องใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ TKIP หรือ AES) เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz เท่านั้น) แอปพลิเคชันไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันมีค่าบริการจากผู้ให้บริการสัญญาณเครือข่ายของเจ้าของโทรศัพท์ กรุณาใช้งานแอปพลิเคชันหลังยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันแล้ว เนื้อหาของบริการ การออกแบบหน้าจอ ฟังก์ชัน ฯลฯ ของแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจยุติการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

IoT Connected