Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

CP-X9410

แอลซีดี โปรเจคเตอร์

CP-X9410 (10,000 Ansi Lumens)

Key Highlights

???????????????? XGA (1,024 X 768)

????????? 10,000 Ansi Lumens

????????? 2,000 : 1

???????????????????????????????? (Optional)

???????????????????????? RGB in x 1 , RGB out x 1.

??????? HDMI x 2, HD-BaseT, DVI, BNC, USB Type A, RJ-45, S-Video

????????????????????????????? ??????? ???? ????????

เทคโนโลยีพิเศษ