Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

news_RZ.png

บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องครัวใหม่ล่าสุด กับ “หม้อหุงข้าวแม่เหล็กไฟฟ้า” มาพร้อมกำลังไฟ
สูงถึง 1,300 วัตต์ ซึ่งทำให้ใช้ “ช่วงให้ความร้อน” (Heat) ในการหุงข้าวน้อย ส่งผลให้ข้าวสุกนุ่มถึงเนื้อใน คงคุณค่าสารอาหารและ
ความหวานในเม็ดข้าวได้อย่างครบถ้วน สะดวกด้วยโปรแกรมเมนูอัตโนมัติมากถึง 40 เมนู ทั้งอาหารไทย, จีน, เวียดนามและมาเลเซีย (เฉพาะรุ่น RZ-JHE18) พร้อมโปรแกรมการหุงข้าวแยกตามประเภทข้าว ความจุหม้อใน 1.8 ลิตร มีให้เลือก 2 สี 2 รุ่น กับสีน้ำตาลทอง
ในรุ่น RZ-JHE18 และสีแดงในรุ่น RZ-GHE18 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-3355455 หรือ www.hitachi-th.com