Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

ความเป็นมาองค์กร

logo-h_new.gif

ชื่อ “ฮิตาชิ” ซึ่งในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง “พระอาทิตย์ขึ้น” นี้ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2453 จากความใฝ่ฝันของวิศวกรหนุ่ม เจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ที่ ชื่อ นามิเฮอิไอโดระผู้ซึ่งใฝ่ฝันอยากจะให้มนุษยชาติมีอนาคตที่ดีขึ้นเช่น เดียวกับการเฝ้าคอยพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเขาจึงตั้งชื่อมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่ง ได้อุทิศตนคิดค้นขึ้นมาว่า “ฮิตาชิ” จากคำว่า “ฮิ” หมายถึง พระอาทิตย์ และ “ตาชิ” หมายถึง ขึ้น นั่นเอง

ด้วยความพยายามทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ เพื่อก้าวไปสู้อนาคตที่ดีกว่าทำให้ไม่ว่าชื่อของ “Hitachi” จะ ปรากฏ ณ ที่แห่งใดล้วนคือคำอธิบายถึงความหมายของเทคโนโลยีและคุณภาพดุจเดียวกันทั่วโลก บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะผลิต สินค้าคุณภาพภายใต้ชื่อ "ฮิตาชิ" ในตลาดประเทศไทย จากพนักงานเมื่อเริ่ม ก่อตั้งเพียง 8 คน จนมาถึงวันนี้ ฮิตาชิ เซลส์ (ประเทศไทย) มีพนักงานรวมทั้งสิ้น มากกว่า 100 คน ชื่อของ "ฮิตาชิ" ได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวางในประเทศไทย ทั้งในด้านของการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านภาพและเสียง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า ซึ่งบริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ผลิตสินค้าคุณภาพภายในบ้าน ที่สามารถตอบสนอง ความจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กว่า 44 ปีแห่งการเติบ โตในประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงยืนยันที่จะรักษาจุดมุ่งหมายเดิมคือการผลิต สินค้าคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย ต่อไป ประเภทธุรกิจ

Nature of business

  1. เป็นบริษัทส่งออกและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าประเภทภาพและเสียง เช่น ตู้เย็น พัดลม เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว เตาไมโครเวฟ เครื่องดูดฝุ่น โทรทัศน์สี เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องเล่นวิทยุ-เทป โปรเจคเตอร์ ฯลฯ
  2. บริการหลังการขาย - ศูนย์บริการ

ปรัชญาการทำงาน

logo-h_new.gif

Inspire the Next : แรงบันดาลใจ ... ไกลสู่อนาคต

จากความมุ่งหวังให้ชีวิตผู้คนและโลกใบนี้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงใจผู้บริโภคเสมอมา คำมั่นสัญญาเหล่านี้ได้ยึดถือเป็นหลักปรัชญาการทำงานของบริษัทฮิตาชิ อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง

  1. วิสัยทัศน์ (Vision)
  2. ภารกิจ (Mission)
  3. คุณค่า (Value)

วิสัยทัศน์ (Brand Vision) หมายถึง การตั้งเป้าหมายและแนวทางของฮิตาชิ อันจะเป็น สิ่งที่ตอบคำถามว่า
ฮิตาชิมีความหมายต่อผู้บริโภคอย่างไร ในศตวรรษที่ 21 นี้

img_companyback3.jpg

"วิสัยทัศน์ของฮิตาชิ" (Hitachi's Vision) ก็คือ การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และสังคมที่ดีขึ้นจากการให้สินค้า , ระบบและบริการที่มีศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ล้ำสมัย โดยเฉพาะความรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ มากมาย

ภารกิจ (Brand Mission) หมายถึง การอธิบายว่าทำอย่างไร เราจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมาย ในวิสัยทัศน์ของฮิตาชิ ได้ทั้งในทางปฏิบัติและในทางที่ ลูกค้า สามารถรับรู้ และเข้าใจในการบรรลุจุดมุ่งหมาย ของเรา นอกจากนี้ Brand Mission ยังอธิบายอีกด้วยว่า เราจะวางตำแหน่งของฮิตาชิอย่างไร ในขณะที่ภาวะ เศรษฐกิจ ของโลกเปลี่ยนแปลง จากการเน้นที่ข่าวสาร ข้อมูลมาเป็นการเน้นในด้านความรู้มากกว่า

"ภารกิจของฮิตาชิ" (Hitachi's Mission) ก็คือ การบ่งชี้ความต้องการที่แท้จริงของสังคมและผู้บริโภคได้ รวมทั้งตั้งเป้าหมายและหาทางบรรลุเป้าหมาย ด้วยการทำให้ สังคมและลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เราจะพัฒนาและ นำความคิดใหม่ๆ มาใช้โดยไม่ยึดติดกับแนวความคิดเก่าๆ
เราเน้นความพยายามไปที่เรื่องของการบริการ และ การติดต่อสื่อสาร เราเต็มใจที่จะริเริ่มทำธุรกิจ ที่เราไม่เคยทำมาก่อน ดังนั้นจุดมุ่งหมายของเรา ก็คือ การผสมผสานระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

คุณค่า (Brand Values) หมายถึง สิ่งที่เราให้สัญญาว่าเราจะมอบแนวทางแก้ปัญหา และคุณภาพ แก่ทุกคน เพื่อให้บริษัทฮิตาชิ เป็นองค์กรข้ามชาติ ที่มีเครือข่าย มากที่สุดในโลก นอกจากนี้คุณค่าของฮิตาชิเป็นผลมาจากกิจกรรม ของบริษัทที่ทุกคนช่วยกันทำภายใต้ฮิตาชิแบรนด์

"คุณค่าของฮิตาชิ" (Hitachi's Values) ก็คือ คุณค่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น เกิดจากความตั้งใจของเรา ที่จะสร้างและรักษาความเชื่อมั่นจาก ลูกค้าและสังคม เราจะใช้ความรู้และเทคโนโลยีของเรา เพื่อผลิตสิ่ง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และจุดมุ่งหมาย ของเรา คือ การเสนอแนวทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเอง

แนวความคิดของการออกแบบโลโก้ "Inspire the Next"
"Inspire the Next" จะใช้ควบคู่กับโลโก้ฮิตาชิ ทั้งคู่จะถูกนำมาใช้เพื่อการสื่อสารถึงแบรนด์ฮิตาชิ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนั้นเราจึงออกแบบให้ทั้งสองอยู่ควบคู่กัน ด้วยรูปแบบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ตัวอักษร " X " ในคำว่า "Next" มีเครื่องหมายขีดเน้นเสียง ซึ่งหมายถึง ฮิตาชิจะเติบโตสืบต่อไปกับผู้ร่วมงานและลูกค้า และ นอกจากนี้สีแดงยังหมายถึง การพยายามของฮิตาชิ ที่ต้องการเปลี่ยนให้คนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น