Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesThailand

สมัครงาน

career_new.jpg

เครื่องใช้ไฟฟ้าฮิตาชิ แบรนด์ที่ได้รับการเชื่อถือและมีชื่อเสียงมานานกว่า 48 ปี กำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(Marketing Executive)

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

รายงานตรงต่อ : รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รายละเอียดตำแหน่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, แผนการตลาด และสื่อการตลาด โดยเฉพาะด้านการวางแผนแคมเปญการขาย รวมไปถึงการบริหารผลิตภัณฑ์ให้มีความต่อเนื่องตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมอัพเดทและศึกษาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอยู่เสมอๆ, นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อนำไปสู่ความประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ, สามารถทราบและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และปรับแผนกลยุทธ์ต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยทำงานร่วมกับโรงงาน, ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้พบเห็น ทั้งยังสามารถสนับสนุนยอดการขายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้

คุณสมบัติ:

 • อายุระหว่าง 27-30 ปี (ไม่จำกัดเพศ)
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสายงานการตลาด หรือสายที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโท สาขา MBA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์ในการทำงานสายการบริหารและการตลาดอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกเข้ากับคนง่าย
 • มีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคลและองค์กร รวมไปถึงมีทักษะในการอบรมผลิตภัณฑ์ (Training Skill)
 • สามารถสื่อสารทุกรูปแบบได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีพาหนะส่วนตัว และสามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 • สามารถส่งประวัติและอีเมล์แนะนำตนเองมาได้ที่ :mathurot.u@hst.hitachi.co.th
  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณมธุรส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : 02-3355455 ext. 5401
 • ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงาน, แฟกซ์ หรือ E-mail ไปยัง
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 7 ติดเมกาบางนา
  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  โทรศัพท์ : 0-2335-5455
  โทรสาร : 02- 316 1126, 02-316 1127
  E-mail : mathurot.u@hst.hitachi.co.th
 • http://www.hitachi-th.com