Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home AppliancesPoland

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zgodnie z nową strategią marketingową Hitachi Europe S.A chcielibyśmy poinformować o zmianie adresu domeny www.homeappliances.hitachi.com,, począwszy od xx czerwca 2018 roku.
Aby zapewnić płynną zmianę obydwa adresy URL - nowy i stary - będą dostępne do Czerwiec 2020. Tym niemniej prosimy zaktualizować ustawienia Zakładek w wyszukiwarce.

Stary adres URL
www.hitachi-europe.gr/pl/

Nowy adres URL
www.homeappliances.hitachi.com/pl

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, mamy nadzieję, że otrzymacie Państwo lepszy serwis.

Z pozdrowieniami
Hitachi Europe S.ADear Our Valued Customers

Thank you very much for visiting our website.

With our global marketing strategy, Hitachi Europe S.A would like to announce that we are changing to the new address under Hitachi home appliance domain name www.homeappliances.hitachi.com effective from 12 June, 2018.
To ensure smooth transaction, both of old and new URL are accessible until June 2020. Pease update your bookmark of your future convenience.

Old URL
www.hitachi-europe.gr/pl/

New URL
www.homeappliances.hitachi.com/pl

Apologies for inconvenience caused, however we are looking forward providing a better service.

Best Regards,
Hitachi Europe S.A