สร้างสรรค์คุณค่าใหม่

เรื่องราวการพัฒนาสินค้า

Auto Dosing System

As of Mar. 2021

Vol.3ถ้าทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ ก็แสดงว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่ดี

สำหรับเครื่องซักผ้าฝาบนรุ่นใหม่ SF-250ZFVAD เราได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ล่าสุดที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับน้ำยาซักผ้าที่ใช้ในแต่ละประเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ของรุ่นญี่ปุ่นของเราเป็นพื้นฐาน
ประสิทธิภาพในการซักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและปริมาณของน้ำยาซักผ้าที่ใช้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาค่าตัวเลขที่เรียกว่า "ค่าสเกลสำหรับการซัก" (ค่ามาตราส่วนสำหรับการซัก/ ตัวประกอบมาตราส่วนสำหรับการซัก) สำหรับน้ำยาซักผ้าแต่ละชนิดและรวบรวมค่าเหล่านั้นใส่เข้าไปในโปรแกรม

คุณอนุชาติ ศรีรักษา
ผู้จัดการส่วนงานออกแบบเครื่องซักผ้า บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์โปรดักส์ ประเทศไทย จำกัด

เราทำการทดสอบรูปแบบการจ่ายน้ำยาที่แตกต่างกัน 3 แบบกับน้ำยาซักผ้ามากกว่า 60 ชนิดเพื่อจับคู่หาค่าสเกลที่เหมาะสมสำหรับการซัก เนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและความแตกต่างของน้ำยาซักผ้าแต่ละยี่ห้อ เราจึงต้องปรับรูปแบบใหม่ทุกครั้งเมื่อสังเกตผลที่ได้ เช่น เมื่อพบว่ารูปแบบนี้จ่ายน้ำยาซักผ้ามากเกินไป หรือรูปแบบนี้จ่ายน้ำยาซักผ้าน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการซัก ด้วยขั้นตอนที่ยากลำบากนี้ ในที่สุด เราก็ได้ซอฟต์แวร์ที่เสร็จสมบูรณ์จากการทดสอบกว่า 200 รูปแบบ

สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม เราทำการทดสอบเช่นเดียวกันกับน้ำยาซักผ้า แต่การประเมินค่าสเกลของน้ำยาปรับผ้านุ่มจะละเอียดอ่อนกว่า เพราะมีเรื่องของความรู้สึกและกลิ่นของเสื้อผ้าเมื่อสวมใส่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย ดังนั้น เราจึงรวมวัตถุประสงค์นี้เข้ากับการประเมินโดยให้พนักงานของเราถือผ้าที่ซักแล้วและบอกความรู้สึกที่มีต่อผ้าที่อยู่ในมือ ด้วยความคิดเห็นเหล่านั้น เราจึงสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่สามารถจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละครั้งในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการซัก ได้อย่างสม่ำเสมอ

แน่นอนว่าจะต้องมีน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มรุ่นใหม่ๆ ออกวางจำหน่าย หลังจากเครื่องซักผ้าถูกขายไปแล้ว นี่คือเหตุผลที่ฮิตาชิยังคงทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและพัฒนาเครื่องซักผ้าของเรา เพื่อมอบประสิทธิภาพในการซักและการปรับผ้านุ่มที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

By continuing to use this website you are explicitly agreeing to allow us to store cookies in your browser for a better experience.
The EU Data Protection Directive states we're bound to offer you an explanation as to why we use cookies on our website.

Click here to find out what cookies we use and why.
Accept