สร้างสรรค์คุณค่าใหม่

เรื่องราวการพัฒนาสินค้า

Auto Dosing System

As of Mar. 2021

Vol.1ขจัดปัญหาจุกจิกกวนใจ "เล็กๆน้อยๆ" ของการซักผ้าให้หมดไปทีละปัญหา

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของฮิตาชิได้รับการพัฒนาและออกแบบเพื่อให้ลูกค้าของเราได้ใช้เวลาอันมีค่ากับครอบครัวมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น เป้าหมายหลักประการหนึ่งสำหรับการพัฒนาเครื่องซักผ้าของเรา จึงเน้นที่การซักเสื้อผ้าให้สะอาดหมดจด พร้อมทั้งช่วยประหยัดเวลาและผ่อนแรงในการทำงานบ้านด้วย
เครื่องซักผ้าฝาบนรุ่นใหม่ล่าสุด SF-250ZFVAD ได้รับการพัฒนาให้มีความจุของถังซักมากขึ้นถึง 25 กิโลกรัม สามารถซักผ้าจำนวนมากได้ในครั้งเดียว จึงไม่จำเป็นต้องซักบ่อยครั้ง ผสานกับการซักด้วยน้ำร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซักให้สะอาดยิ่งขึ้น และเรายังเพิ่มระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ Auto Dosing System (ADS) ซึ่งเปิดตัวไปแล้วในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้ เพื่อมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายสำหรับลูกค้า และกระตุ้นวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณอากิโตชิ โมริชิม่า
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล ไลฟ์ โซลูชั่น

ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ Auto Dosing System ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ตั้งแต่เปิดตัวในประเทศญี่ปุ่น โดยลูกค้ามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์*1 จัดอันดับให้ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัตินี้เป็นเหตุผลสูงสุดอันดับ 1 สำหรับการเลือกซื้อเครื่องซักผ้าฮิตาชิ

การกะปริมาณและการเติมน้ำยาต่างๆ ในการซักผ้าแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่เสมอ ผู้ใช้จำนวนมากเพียงแค่กะปริมาณด้วยสายตาและเทลงไป*2 นอกจากนี้ มีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่สอบถามเราว่าควรใช้น้ำยาซักผ้าที่พวกเขามีในปริมาณเท่าใด เช่น เมื่อในคู่มือแนะนำว่าให้ใช้น้ำ 140 ลิตร การใช้น้ำยาซักผ้าน้อยเกินไปไม่สามารถขจัดคราบสกปรกออกได้หมด แต่การใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไปก็อาจทำให้สีของเสื้อผ้าเกิดรอยด่างและยังทำให้น้ำยาซักผ้าตกค้างหลงเหลืออยู่ที่ผ้าด้วย นอกจากนี้ การเทน้ำยาซักผ้าจากขวดที่มีน้ำหนักมากลงในฝาเล็กๆ อาจเพิ่มภาระในการทำความสะอาดให้มากขึ้นเมื่อเทน้ำยาหกเลอะเทอะ

ระบบจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ จึงเป็นเทคโนโลยีเครื่องจ่ายน้ำยาซักผ้าอัจฉริยะที่จะช่วยขจัดปัญหาความยุ่งยากเหล่านี้ให้หมดไป

*1 ที่มา: การสำรวจโดยฮิตาชิ เมื่อมกราคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ซื้อเครื่องซักผ้าฝาบนรุ่น BW-DX120 จำนวน 135 คน (n=135) จากคำถาม "อะไรคือคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้คุณตัดสินใจซื้อเครื่องซักผ้าฮิตาชิ"

*2 ที่มา: การสำรวจโดยฮิตาชิ จากกลุ่มตัวอย่าง 60 คน (n = 60) ในการสำรวจเกี่ยวกับน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มในประเทศไทย เมื่อพฤศจิกายน 2554 โดย 80% ของกลุ่มตัวอย่างตอบคำถาม "พวกเขาเทน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างไร" ว่า "กะปริมาณด้วยสายตา"

By continuing to use this website you are explicitly agreeing to allow us to store cookies in your browser for a better experience.
The EU Data Protection Directive states we're bound to offer you an explanation as to why we use cookies on our website.

Click here to find out what cookies we use and why.
Accept