สร้างสรรค์คุณค่าใหม่

เรื่องราวการพัฒนาสินค้า

ปรัชญาในการออกแบบ

As of Mar. 2020

เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมอย่างยาวนาน

ซาโตชิ ซุเกกุจิ และชินโกะ ฮิโรเซะ จากฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์
ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมระดับโลกแห่งกรุงโตเกียว - เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อาวุโส ผู้นำเสนอปรัชญาการออกแบบใหม่ ของ ฮิตาชิ โกลบอล ไลฟ์ โซลูชันส์ 

ฮิตาชิมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความหมายมากยิ่งขึ้น

เราไม่หยุดคิดค้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับชีวิต

เราและนักออกแบบของเรา ตระหนักถึงคุณค่าที่สามารถมอบให้กับผู้คนได้ และเรามุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้ เพื่อส่งมอบคุณค่านี้ เราจึงเชื่อว่าการได้รู้จักผู้คนและวิถีชีวิตของพวกเขาคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่เรากำลังทำงานด้วยความตั้งใจที่จะร่วมสร้างสรรค์ไปพร้อมกับลูกค้า เรายังได้สร้างคุณค่าใหม่ๆ ร่วมกับลูกค้าอีกด้วย

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจึงเป็นจุดร่วมที่เชื่อมต่อฮิตาชิถึงผู้คน เราเชื่ออย่างจริงใจว่า นี่คือพื้นที่ที่เราจะสามารถส่งมอบคุณค่าโดยตรงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้

การมองเห็นด้วยตัวเอง คือสิ่งที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

ในที่นี้ เรามีความตื่นตัวเป็นพิเศษที่จะสังเกต --- ด้วยสายตาของเราเอง--- ว่าผู้ใช้งานได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆ และพยายามทำความเข้าใจพวกเขาผ่านประสบการณ์ เราพยายามที่จะศึกษาด้วยตัวเราเองว่า ผู้คนประทับใจผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร จากมุมมองต่างๆ จากวิถีชีวิตท้องถิ่น และจากสิ่งที่นิยมกัน มากกว่าที่จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ หรือความคิดของตัวเอง

นักออกแบบทั้งสองท่านผู้ได้รับมอบหมายให้ออกแบบตู้เย็นไซด์บายไซด์ แกรนด์ ซีรีส์ ได้ออกเยี่ยมชมตลาดด้วยตนเองเช่นกัน เพื่อที่จะรับรู้ถึงวิถีชีวิตของผู้คน

เหนือกว่าคำว่าดิจิทัล

ถึงแม้ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว เรายังคงเชื่อมั่นว่าบางแง่มุมของการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน จะยังไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิทัลได้ การได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริงๆด้วยตัวเอง ยังคงเป็นส่วนที่สำคัญมาก

ยกตัวอย่าง การออกแบบตู้เย็น หากที่จับตู้เย็นนั้นใช้งานยาก ผู้คนก็จะรู้สึกไม่สบายใจที่จะใช้งานแต่ละครั้ง และคงไม่ดีแน่ ถ้ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นไม่สะดุดตาเอาเสียเลย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ตู้เย็นนั้นจะต้องได้รับการออกแบบให้สวยงาม เข้ากันได้อย่างกลมกลืนกับห้องครัวที่ออกแบบมาอย่างดี และจะต้องใช้งานง่ายอีกด้วย
ไม่ใช่แค่ออกแบบโดยการมองผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่นักออกแบบของเรายังได้สัมผัสและทดลองใช้ระบบการทำงานต่างๆของเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นมาตัวแล้วตัวเล่า เราได้ให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ง่าย รวมถึง สร้างความประทับใจและใช้งานได้อย่างยาวนาน งานออกแบบจึงมีส่วนอย่างมากที่จะบรรลุเป้าหมายนี้

เรามอบผลิตภัณฑ์ที่ให้ความมั่นใจอย่างไม่มีเงื่อนไข

ฮิตาชิยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานสามารถแนะนำต่อให้กับคนรู้จักและครอบครัวได้อย่างมั่นใจ เราจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ใช้งานได้จริง ที่ผู้คนจะเห็นถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นทุกครั้งเมื่อใช้งาน และเราจะยังคงให้ความสำคัญกับผู้ใช้งานและออกแบบเพื่อชีวิตประจำวันที่ดีของพวกเขา

"เคียวโซ โนะ โมริ"
(Hitachi Ltd. Research & Development)

By continuing to use this website you are explicitly agreeing to allow us to store cookies in your browser for a better experience.
The EU Data Protection Directive states we're bound to offer you an explanation as to why we use cookies on our website.

Click here to find out what cookies we use and why.
Accept