Skip to main content

Hitachi

Hitachi Home Electronics Asia(S) Pte. Ltd.   Cambodia

ទូទឹកកក

ចំណុះ:

ចំនួនទ្វារ :

ចុចបញ្ចេញទឹកកក   ទឹក :

ស៊េរីផលិតផល

ផលិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

French Bottom Freezer

Big French

កន្លែងកកខាងក្រោម

Stylish Bottom Freezer

Stylish Line